HTH kevätkokous 26.4.2022 klo 17.30 majalla

23.3.2022

Sääntöjen määrittämä kevätkokous ja samalla kilpailujemme palkintojenjakoa. Pyritään ulkotilaisuuteen, huonon kelin yhteydessä ollaan sisällä.

11 §      Kevät- ja syyskokous

 

              Kevätkokouksen asiat

 

1       Avataan kokous

 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

 

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

         

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

8       Päätetään kokous